Handling of high power laser radiation
Licentiatavhandling, 2002

fiber delivery system

laser material processing

power transmission

SBS

Stimulated Brillouin Scattering

optical breakdown

multi mode fiber

laser induced plasma

optical fuse

Nd:YAG

Författare

Mats Sjöberg

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 435

Mer information

Skapat

2017-10-08