Modeling the modal dynamics of vertical-cavity surface-emitting lasers
Licentiatavhandling, 2002

transverse modes

modeling dynamics

vertical-cavity surface-emitting laser

semiconductor laser

Författare

Johan Gustavsson

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 432

Mer information

Skapat

2017-10-08