Genetic algorithm based design of power system stabilizers
Licentiatavhandling, 2002

design

power system stabilizers

power systems

genetic algorithm

small-signal stability

Författare

Adrian Andreoiu

Chalmers, Institutionen för elteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 431

Mer information

Skapat

2017-10-08