Recycling kraft pulp mill solid residues to the forest : treatment and leaching characteristics
Licentiatavhandling, 2003

surface area

sintering

lime mud

pellet

mass transfer

kinetics

modeling

strength

leaching

recycling

green liquor sludge

Författare

Maryam Mahmoudkhani

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Skogsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08