Hydrodynamics in a stirred square tank investigated using PIV and LDA measurements
Licentiatavhandling, 2003

energy dissipation

macro instabilities

large eddy PIV approach

laser doppler anemometry

hydrofoil impeller

particle image velocimetry

hydrodynamics

square tank

Författare

Jesper Kilander

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07