Fluid mechanics of solid-liquid suspensions in stirred vessels : an experimental and numerical study
Licentiatavhandling, 2003

stirred vessels

solid-liquid

eulerian/eulerian

suspensions

pitched blade

compulational fluid dynamics

granular

particle image velocimetry

Författare

Torbjörn Virdung

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07