A bivariate model for predator-prey interaction
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Irene Isaksson-Hellman

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik