A model study of hydrodynamical stability
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Mats Boman

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1995:12

Mer information

Skapat

2017-10-07