A regularity property and strong L1 convergence to equilibrium for the relativistic Boltzmann equation
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Håkan Andreasson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1994:21

Mer information

Skapat

2017-10-07