A second order backward difference method with variable steps for a parabolic problem
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Joakim Becker

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1993:3

Mer information

Skapat

2017-10-07