Approximation with interpolating exponential sums
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Mikael Lukka

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1990:23

Mer information

Skapat

2017-10-08