Convergence for square roots of Poisson kernels in weakly tangential regions
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Jan-Olov Rönning

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1992:13

Mer information

Skapat

2017-10-06