Diffusion approximation and extinction of almost critical general branching processes
Licentiatavhandling, 1990

Författare

Torbjörn Jönsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1990:19

Mer information

Skapat

2017-10-06