A Comparison between Man and Machine Controlled Working Pace and the Influence on Micro Pauses and Perceived Muscle Fatigue
Paper i proceeding, 2002

Working Pace

Muscle Fatigue

Författare

Gunnar Palmerud

Göteborgs universitet

Mikael Forsman

Institutionen för människa tekniksystem

Gert-Åke Hansson

Jan Johansson Hanse

Göteborgs universitet

Proceedings of the 34th Congress of the Nordic Ergonomics Society

Vol. 2 639-644

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Arbetslivsstudier

Tillämpad psykologi

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-06