Appearance characterisation of textured polymeric surfaces
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Ingrid Arino

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Materials Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 9

Mer information

Skapat

2017-10-07