Collaborative environments : aspects in communication and educational visualisation
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Boris Koldehofe

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datorteknik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 19

Mer information

Skapat

2017-10-07