Estimates for some first-order Riesz operators on the complex affine group
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Anders Öhgren

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:40

Mer information

Skapat

2017-10-07