Surface characterisation of water-atomised chromium-alloyed steel powder
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Henrik Karlsson

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Materials Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 8

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-04