Estimation of phase type distributions from censored samples
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Marita Olsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1993:36

Mer information

Skapat

2017-10-07