Identification of productivity relationships for improving performance in cellular manufacturing systems
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Peter Nordell

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology: 17

Mer information

Skapat

2017-10-07