Finite difference methods for a nonlocal boundary value problem for the heat equation
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Gunnar Ekolin

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1989:26

Mer information

Skapat

2017-10-07