Multivariate generalised Pareto distributions
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Nader Tajvidi

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1995:17

Mer information

Skapat

2017-10-08