On a class of boundary value problems for the Povzner equation
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Petter Broman

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1993:27

Mer information

Skapat

2017-10-08