Robust Bayesian reinforcement learning through tight lower bounds
Paper i proceeding, 2011

Författare

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

EWRL 2011

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap