Bayesian variable order Markov models
Paper i proceeding, 2010

Författare

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

AI-STATS 2010

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-06