Energismartast i Västsverige - En fråga om hur man bor?
Kapitel i bok, 2013

energismart

samhällsplanering

energieffektivisering

boendetyp

hållbar livsstil

Författare

Ylva Norén Bretzer

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

En region för alla? Medborgare, människor och medier i Västsverige

201-215
978-91-89673-29-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-89673-29-8

Mer information

Skapat

2017-10-07