Processing of mechanically alloyed iron aluminide
Licentiatavhandling, 2003

Författare

HELENA SKOGLUND

Chalmers, Institutionen för materialteknik

Ämneskategorier

Materialteknik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Metallurgi och metalliska material

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Materials Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 12

Mer information

Skapat

2017-10-07