Generalization and Interference in Human Motor Control
Kapitel i bok, 2013

Författare

Luca Lonini

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Constantin Rothkopf

Jochen Triesch

Computational and Robotic Models of the Hierarchical Organization of Behavior

155-176

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Etologi

Bioinformatik och systembiologi

DOI

10.1007/978-3-642-39875-9_8

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02