Network Self-organization Explains the Distribution of Synaptic Efficacies in Neocortex
Poster (konferens), 2011

Författare

Pengsheng Zhang

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Jochen Triesch

Proceedings of DevLeaNN: A Workshop on Development and Learning in Artificial Neural Networks

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08