Variability Implementation
Kapitel i bok, 2013

Författare

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Rafael Capilla

Systems and Software Variability Management

75-86

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-3-642-36582-9

Mer information

Skapat

2017-10-07