Software Product Line Engineering
Kapitel i bok, 2013

Författare

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

Systems and Software Variability Management

3-24

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-642-36583-6_1

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02