Oxidation of Fe and Fe-Cr steel : the inhibitive effect of SO2
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Anders Järdnäs

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Report OOK / Department of Inorganic Chemistry, School of Chemistry, Göteborg University: 03:01

Mer information

Skapat

2017-10-07