COVAMOF
Kapitel i bok, 2013

Författare

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

S. Deelstra

M. Sinnema

Systems and Software Variability Management: Concepts, Tools and Experiences

141-150

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-642-36583-6_9

ISBN

978-3-642-36582-9

Mer information

Skapat

2017-10-07