Ensembles for sequence learning
Doktorsavhandling, 2006

EPFL, Lausanne, Switzerland

Författare

Christos Dimitrakakis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Matematik

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.5075/epfl-thesis-3518

EPFL, Lausanne, Switzerland

Mer information

Skapat

2017-10-06