Numerical study of injection strategies to optimize combustion and emission in diesel sprays
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Tanja Rente

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Ämneskategorier

Energisystem

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik: 2003:1

Mer information

Skapat

2017-10-06