Tubular microwave heating
Licentiatavhandling, 2002

meat

one-dimensional

microwave heating

circular

TM020

tubular

TM120

cylindrical

uniform

Författare

Sven Isaksson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 448

Mer information

Skapat

2017-10-06