Neurons and SQUIDs : development of a system for measurements of magnetic fields generated by neurons
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Per Magnelind

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

GIPR - School of Physics and Engineering Physics, Chalmers University of Technology, Göteborg University, Göteborg, Sweden: 376

Mer information

Skapat

2017-10-06