Hydrodynamics of gas-liquid flows and bubble coalescences in gas-liquid stirred tanks
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Rahman Sudiyo

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07