Some observations of cavitation mechanisms in Kaplan turbines
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Mikael Grekula

Chalmers, Institutionen för marin teknik

Ämneskategorier

Farkostteknik

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 79

Mer information

Skapat

2017-10-07