Numerical simulation of effusion cooling with comparisons to experimental data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

full coverage film cooling

numerical simulation

Effusion cooling

Författare

K. M. Bernhard Gustafsson

Gunnar Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Progress in Computational Fluid Dynamics

Vol. 6 1/2/3 101-109

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06