Reliability issues of isotropic conductive and non-conductive adhesives for microsystem applications
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Zhimin Mo

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Avhandling - Division of Electronics Production, School of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology: 3

Mer information

Skapat

2017-10-07