DC grids for wind farms
Licentiatavhandling, 2002

converters

topologies

wind farm

DC grid

power electronics

offshore

Författare

Olof Martander

Chalmers, Institutionen för elteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 443

Mer information

Skapat

2017-10-07