Modelling and measurement of velocity and concentration in fibre-gas suspensions
Licentiatavhandling, 2003

particle transport

fibre suspensions

two-fluid model

particle image velocimetry

fibres

concentration measurement

computational fluid dynamics

multiphase flow

Författare

Olof Melander

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Ämneskategorier

Materialkemi

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08