Models for chemotactic migration of a single neutrophil in spatio-temporal gradients of f-MLP : evidence of a temporal mechanism for gradient detection
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Jonas Tekle

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2003:33

Mer information

Skapat

2017-10-06