Fabrication and characterization of molecular devices
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Mohammad Kabir

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Nanoteknik

GIPR - School of Physics and Engineering Physics, Chalmers University of Technology, Göteborg University, Göteborg, Sweden: 375

Mer information

Skapat

2017-10-07