Performance and energy aware design trade-offs in chip-multiprocessors
Licentiatavhandling, 2003

Författare

Magnus Ekman

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology: 23

Mer information

Skapat

2017-10-07