An experimental investigation of the flow behavior of fibre/liquid/gas suspensions at MC-concentrations
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Johan Pettersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07