Synthesis and studies of new chromophores for detection of biomolecules
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Jonas Karlsson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07