Requirements driven product and process model : supporting concept development
Licentiatavhandling, 2001

reqirements management

design support system

product modelling

requirements traceability

systems engineering

Författare

Krister Sutinen

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi