A methodology for the design of cost effective hybrid vehicles
Licentiatavhandling, 2001

finite state machine

alternative driveline

evolutionary algorithms

genetic algorithms

hybrid vehicle

optimal design

simulation

hybrid electric vehicle

moddeling

fuel cell vehicle

Författare

Jonas Hellgren

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07